Veiligheidshuis IJsselland
s
s
s s

Het Veiligheidshuis IJsselland verbindt waar mogelijk de bestaande netwerken tussen zorg, justitie en bestuur. Om de samenwerking waar nodig te verbeteren en daar waar nog geen samenwerking is een impuls te geven. Er wordt gewerkt  voor de regio IJsselland vanuit 2 overleglocaties in Zwolle en Deventer. Het Veiligheidshuis IJsselland staat voor: verbinden, samenwerken en oplossen.
 
De organisatie van het Veiligheidshuis is compleet. Naast de manager van het Veiligheidshuis, Lourina Poot zijn er drie Veiligheidsmakelaars: Emiel van Veen voor het aandachtsgebied Zwolle en Kampen, Willem Eekhuis voor het aandachtsgebied Deventer en Monique de Vries voor de kleinere gemeenten. Carola Baggerman werkt als informatiemakelaar bij het Veiligheidshuis. Daarnaast werken in het team van het Veiligheidshuis IJsselland Jan Bennis (parketsecretaris doelgroepen), Harry Olde Olthof, en Marian van der Woerd (politie). Samen met de betrokken partners werken ze aan een veilige regio IJsselland. 

 
 
 
 
   

© 2010-2013 Veiligheidshuis IJsselland